Pomoc

Konto użytkownikapokaż informacje

Jak założyć konto w serwisie fantasta.pl?

 1. Kliknij link rejestracja.
 2. Wypełnij formularz (pola wymagane oznaczone są *).
 3. W przypadku poprawnej weryfikacji danych wyświetlone zostanie potwierdzenie założenia konta.
 4. Na podany adres email zostanie wysłana wiadomość zawierająca link aktywujący konto.
 5. Kliknij link aktywacyjny.
 6. Poprawna aktywacja zostanie potwierdzona komunikatem.

Jak zalogować się w serwisie fantasta.pl?

 1. Jeśli posiadasz aktywne konto w serwisie kliknij link logowanie.
 2. Wprowadź login oraz hasło.
 3. Prawidłowa weryfikacja zostanie potwierdzona komunikatem.

Jak dostać się do osobistego konta?

 1. Jeśli jesteś zalogowany kliknij link konto.
 2. W przeciwnym przypadku kliknij link logowanie lub wpisz adres http://konto.fantasta.pl.
 3. Zautoryzuj się.
 4. Kliknij link konto lub zostaniesz automatycznie przeniesiony do osobistego konta.

Dlaczego nie mogę się zalogować?

 1. Nie posiadasz konta w serwisie fantasta.pl.
 2. Twoje konto nie zostało aktywowane.
 3. Wprowadzasz niepoprawnie login lub hasło.

Jakie ograniczenia nałożone są na plik avatara?

 1. Plik musi być w formacie .jpg, jpeg.
 2. Rozmiar pliku źródłowego nie może przekraczać 1 MB.
 3. Plik avatara zostanie przeskalowany do rozmiarów 100px na 100px.

Ocenianiepokaż informacje

Jak wystawić ocenę?

 1. Odszukaj kartę informacyjną książki lub opowiadania.
 2. Jeśli nie jesteś zalogowany przeprowadź proces autoryzacji.
 3. Kliknij link Oceń tytuł.
 4. Ustaw ocenę.
 5. Wystawienie oceny zostanie potwierdzone komunikatem.

Według jakiego klucza ustalana jest ocena średnia książki, opowiadania?

 1. Ocena średna wyliczana jest według wzoru:
  suma ocen / liczba ocen
 2. Otrzymana wartość jest zaokrąglana do pierwszego miejsca po przecinku.

Według jakiego klucza ustalana jest ocena średnia autora?

 1. Ocena średnia wyliczana jest według wzoru:
  suma ocen średnich książek posiadających minimum 3 oceny / liczba książek posiadających minimum 3 oceny
 2. Otrzymana wartość jest zaokrąglana do pierwszego miejsca po przecinku.

Czy mogę edytować / skasować wystawioną ocenę?

 1. Kasowanie wystawionej oceny możliwe jest tylko przez okres 15 minut od chwili jej zapisu do bazy.
 2. Funkcja kasowania dostępna jest z poziomu osobistego konta

Jak zaimportować moje oceny do dokumentu xls?

 1. Przejdź do osobistego konta, zakładka Oceny ....
 2. Kliknij na link Eksportuj do .xls
 3. Wybierz opcję Otwórz ...
 4. Ustaw w kreatorze importu zestaw znaków: Unicode (UTF-8), opcje separatora: Tabulator
 5. Zatwierdź opcje

Osobista biblioteczkapokaż informacje

Jak dodać książkę do biblioteczki?

 1. Odszukaj kartę informacyjną książki, którą chcesz dodać do biblioteczki.
 2. Zaloguj się.
 3. Kliknij link Dodaj do biblioteczki.
 4. Dodanie książki do biblioteczki zostanie potwierdzone komunikatem.

Jak zaimportować biblioteczkę do dokumentu xls?

 1. Przejdź do osobistego konta na zakładkę Biblioteczka
 2. Kliknij na link Eksportuj do .xls
 3. Wybierz opcję Otwórz ...
 4. Ustaw w kreatorze importu zestaw znaków: Unicode (UTF-8), opcje separatora: Tabulator
 5. Zatwierdź opcje

Jakie dane są uwzględniane przy eksporcie osobistej biblioteczki?

 1. Eksportowane dane zawierają następujące kolumny:
  • tytuł książki,
  • autor książki,
  • wydawnictwo,
  • rok wydania,
  • numer wydania,
  • liczba stron,
  • rodzaj okładki,
  • data wydania

Czy moja biblioteczka jest widoczna dla innych użytkowników?

 1. Standardowo biblioteczki mają status publicznych i są widoczne dla innych użytkowników.
 2. Status biblioteczki można zmienić z poziomu konta osobistego.
 3. Status biblioteczki jest widoczny w profilu konta osobistego.

Jak zmienić status biblioteczki?

 1. Zaloguj się.
 2. Przejdź na zakładkę biblioteczka w obrębie osobistego konta.
 3. Kliknij na link zmień status na publiczny / zmień status na prywatny.
 4. Zmiana statusu zostanie potwierdzona komunikatem.

Jak mogę skontaktować się z właścicielem danej biblioteczki?

 1. Zaloguj się.
 2. Przejdź na kartę biblioteczki danego użytkownika.
 3. Kliknij na link Zapytaj właściciela.
 4. Napisz wiadomość, wyślij.
 5. Przesłanie wiadomości zostanie potwierdzone komunikatem.

Tagipokaż informacje

Jak dodać własny tag?

 1. Przejdź na kartę informacyjną książki lub opowiadania.
 2. Zaloguj się.
 3. Kliknij link Dodaj tagi tematyczne.
 4. Wpisz własny tag w pole "Mój tag".
 5. Dodanie tagu zostanie potwierdzone komunikatem.

Jak dodać tag do książki, opowiadania?

 1. Przejdź na kartę informacyjną książki lub opowiadania.
 2. Zaloguj się.
 3. Kliknij link Dodaj tagi tematyczne.
 4. Zacznij wprowadzać w polu "tag" nazwę tagu (pole suggest).
 5. Wybierz z listy pasujący tag.
 6. Dodanie tagu do książki, opowiadania zostanie potwierdzone komunikatem.

Czy książka, opowiadanie może mieć przypisanych kilka tagów?

 1. Nie ma ograniczeń na liczbę dowiązanych tagów.Teoretycznie mogą zostać dodane wszystkie dostępne tagi.

Czy mogę skasować zaproponowany tag?

 1. Zaproponowany tag można skasować jeśli nie został on przypisany do żadnego obiektu (książki, opowiadania).
 2. Opcja kasowania dostąpna jest z poziomu konta osobistego.

Czy mogę usunąć tagi dowiązane do książki, opowiadania?

 1. Tak, istnieje możliwość usuwania własnych dowiązań tagów do obiektów.
 2. Opcja usuwania dostąpna jest z poziomu konta osobistego.

Komentarzepokaż informacje

Jak dodać komentarz?

 1. Przejdź na kartę informacyjną książki lub opowiadania.
 2. Zaloguj się.
 3. Kliknij link Dodaj komentarz.
 4. Wypełnij pole formularza.
 5. Dodanie komentarza zostanie potwierdzone komunikatem.

Czy książka, opowiadanie może mieć przypisanych kilka komentarzy jednego użytkownika?

 1. Nie ma ograniczeń na liczbę komentarzy użytkownika dowiązanych do jednego obiektu.

Czy mogę skasować wprowadzony komentarz?

 1. Nie ma możliwości edycji, kasowania wystawianych komentarzy.

Uzupełnianie braków / zgłaszanie błędów danychpokaż informacje

Jak zgłosić brakującą książkę / magazyn?

 1. Wybierz w menu Uzupełnianie.
 2. Wybierz jedną z dostępnych opcji przesyłania danych.

Jak zgłosić brakujące dane lub ich błąd na karcie informacyjnej obiektu?

 1. Przejdź na kartę informacyjną obiektu.
 2. Wybierz z menu Narzędzia opcję Popraw / uzupełnij dane.
 3. Wypełnij pola formularza danymi, których nie ma na karcie informacyjnej lub są błedne.
 4. Wyślij formularz.

Które okładki podegają wymianie?

 1. Posiadające symbol narzędzi.
 2. Niższe niż 250px - wyróżnione ikoną .
 3. Słabej jakości.

Punkty za aktywnośćpokaż informacje

Za co są przyznawane punkty za aktywność?

 1. Wystawienie oceny - 0,5 pkt.
 2. Przesłanie brakujących danych / poprawienie danych - 1 pkt za każdą zatwierdzoną daną.
 3. Przesłanie brakującej okładki książki - 2 pkt.
 4. Napisanie recenzji książki - 10 pkt.

Co oznaczają cyfry w tabeli informacyjnej "Uzupełniali"?

 1. Pierwsza cyfra - liczba punktów za bieżące uzupełnienie.
 2. Druga cyfra - łączna liczba zgromadzonych punktów.

Aktualnie czytane książkipokaż informacje

Jak zaznaczyć aktualnie czytaną / czytane książki?

 1. Przejdź na kartę informacyjną książki.
 2. Wybierz z menu Narzędzia opcję Rozpocznij / zakończ czytanie.
 3. Po odświeżeniu karty informacyjnej zostanie wyświetlony login oraz data zgłoszenia w oknie Czytana przez.

Jak zakończyć czytanie książki z poziomu konta osobistego?

 1. Przejdź do osobistego konta.
 2. Wybierz zakładkę Czytam.
 3. Przy wybranym tytule kliknij ikonę kłódki.
 4. Zostanie dodana data zakończenia czytania, książka zniknie z okna Czytana przez.

Jak zakończyć czytanie książki z poziomu karty informacyjnej książki?

 1. Przejdź na kartę informacyjną książki.
 2. Wybierz z menu Narzędzia opcję Rozpocznij / zakończ czytanie.
 3. Po odświeżeniu karty informacyjnej zostanie usunięty wpis w oknie Czytana przez.