Ziemia trwa
fantasta.pl > Regulamin
Etap:   

Regulamin serwisu

§ 1
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego Fantasta.pl. W Regulaminie określone są prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników serwisu Fantasta.pl.
§ 2
 1. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem konta.
 2. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem Internetu poprzez wypełnienie stosownego formularza rejestracyjnego.
 3. Jeden użytkownik może posiadać tylko jedno konto w serwisie Fantasta.pl.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami i postanowieniami Regulaminu i niewykorzystywania Serwisu w celu dystrybuowania jakichkolwiek treści będących przedmiotem ochrony przez polskie lub międzynarodowe prawo autorskie.
 5. Użytkownik zgadza się odpowiadać za wszystkie skutki spowodowane zarówno swoim, jak i nieuprawnionym dostępem do serwisu przez osoby trzecie, którym udostępnia swój login i hasło.
 6. Użytkownik poprzez umieszczenie materiałów w Serwisie wyraża zgodę na wykorzystanie tych materiałów przez innych użytkowników w zakresie ich osobistego użytku.
 7. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego konta. Po usunięciu konta nie ma możliwości jego przywrócenia.
§ 3
 1. Serwis może być używany dla celów zgodnych z obowiązującym prawem.
 2. Zabrania się zamieszczania w Serwisie jakichkolwiek treści, które:
  1. zawierają treści sprzeczne z prawem,
  2. naruszają obowiązujące normy społeczne lub obyczajowe, jak również zasady współżycia społecznego,
  3. zawierają treści uznawane powszechnie za wulgarne, obelżywe lub obraźliwe,
  4. zawierają treści pornograficzne,
  5. naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich,
  6. zawierają odnośniki oraz sumy kontrolne do licencjonowanych gier, programów komputerowych, muzyki, filmów oraz wszelkich innych utworów, których udostępnienie lub umożliwienie udostępnienia narusza lub może naruszać prawa autorskie osób trzecich,
  7. stanowią linki do stron internetowych zawierających treści wskazane w poprzednich podpunktach
§ 4
 1. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika, Administrator Serwisu może natychmiast usunąć materiały zamieszczone w Serwisie naruszające Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa.
 2. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego konto zostanie zablokowane (na stałe lub tymczasowo).
§ 5
 1. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez osoby trzecie zapisów lub materiałów albo części zapisów lub materiałów zamieszczonych przez Użytkowników w Serwisie, jak również za skutki ich wykorzystania przez osoby trzecie, następstwa wejścia w posiadanie hasła Użytkownika przez osoby trzecie, przerwy w dostępie do Serwisu zaistniałe z przyczyn niezależnych od Administratora Serwisu, w tym również z przyczyn technicznych, za treści i poglądy prezentowane przez Użytkowników.
 2. Właściciel Serwisu nie bierze udziału w sporach powstałych między Użytkownikami.
 3. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania lub ograniczania dostępności Serwisu bez podania przyczyn.
§ 6
 1. Serwis Fantasta.pl nie gromadzi danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 2. Dane użytkowników w postaci loginu lub adresu IP nie są przekazywane, sprzedawane ani użyczane innym osobom ani instytucjom.
§ 7
 1. Korzystanie z serwisu Fantasta.pl jest bezpłatne. Właściciel zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych, zaawansowanych funkcjonalności, które mogą być odpłatne.
 2. Właścicielowi Serwisu przysługuje prawo ustalania zawartości serwisu. Użytkownicy, mogą zgłaszać wnioski, sugestie i propozycje odnośnie do zawartości serwisu.
§ 8
 1. Serwis Fantasta.pl nie prowadzi, ani nie pośredniczy w sprzedaży, a jedynie informuje o ofertach handlowych sklepów internetowych współpracujących z Fantasta.pl.
 2. Transakcja kupna pomiędzy Użytkownikiem i Sklepem odbywa się na warunkach określonych przez Sklep i powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Fantasta.pl nie odpowiada za treść ofert prezentowanych przez Sklepy, a także za przebieg ewentualnych transakcji kupna.
 3. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność i nie będzie wnosił roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu, w szczególności dotyczących nieprawidłowych cen produktów prezentowanych w Serwisie, informacji na temat cech produktów prezentowanych w Serwisie, błędnej identyfikacji towarów sprzedawanych w sklepach, których oferty prezentowane są w Serwisie oraz nieprawidłowego przypisania fotografii i wszelkich materiałów audiowizualnych.
 4. W Serwisie prezentowane są znaki firmowe i towarowe jedynie w celach informacyjnych i stanowią one własność odpowiednich podmiotów.